Kennismaken

Welkom bij De Schalm

YHS_2587

De Schalm is een kleinschalige openbare basisschool in een kleine gemeenschap. ‘Samen’ en ‘verbondenheid’ zijn woorden die ons goed passen: iedereen is welkom en iedereen hoort erbij. De kinderen leren zorg te dragen voor zichzelf, hun omgeving en de natuur. Wij maken bewuste keuzes om ons onderwijs goed aan te laten sluiten op jouw zoon of dochter. Want op De Schalm zijn onze leerlingen de belangrijkste schakel.

Samen verbonden

Als ouder wil je graag dat de basisschooltijd een prettige tijd is voor je kind. De kleinschaligheid van De Schalm zorgt voor een sterke verbondenheid tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de omgeving. Iedereen kent en helpt elkaar. Om ervoor te zorgen dat school een fijne plek blijft, zetten we tijdens het hele jaar lessen in die ons hierbij ondersteunen.

Basis op orde

Je kind leert veel op de basisschool.Daarom vinden we het belangrijk dat er een duidelijke structuur in het leren zit. De basis komt eerst en daarna gaan we verder. Je kind krijgt gevarieerd, toekomstgericht onderwijs dat op meerdere niveaus wordt aangeboden.

Voor de kinderen die meer aandacht nodig hebben, zijn er meerdere mogelijkheden binnen onze school. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind op De Schalm onderwijs krijgt dat past bij hem of haar. Hierdoor hebben we bijna geen doorverwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. We bieden ‘thuisnabij onderwijs’, waarbij kinderen in de buurt van hun huis naar school blijven gaan.

Samenwerken en samen leren

Op De Schalm geven we toekomstgericht onderwijs. We staan open voor vernieuwing, maar behouden ook wat goed is. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan. Daarbij leren ze samenwerken, samen leren, initiatief nemen, reflecteren en presenteren.

Groen en gezond

Leren stopt niet buiten de muren van De Schalm: jouw kind maakt ook onderdeel uit van de gemeenschap en de groene wereld. De kinderen leren hoe ze respectvol om moeten gaan met de natuur en dragen daar ook echt hun steentje aan bij. Een mooie beloning daarvoor zijn de verse aardbeitjes en de zelfgekweekte sla uit de schooltuin. En door ervaring op te doen met kunst en cultuur leren ze hun grenzen nog verder naar buiten te verleggen.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.