Kennismaken

Samen verbonden

YHS_2280

Als ouder wil je graag dat je kind zich fijn voelt op school. De Schalm is een kleine school in een kleine gemeenschap. Dit roept verbondenheid op: iedereen kent elkaar, alle leerlingen spelen samen op het plein en de oudere kinderen helpen de jongere. Daarnaast zetten we verschillende middelen in die een veilig pedagogisch klimaat ondersteunen.

Gouden Weken

De eerste weken van het schooljaar zijn bij ons de Gouden Weken. Die periode staat in het teken van het (opnieuw) kennismaken met de leerkracht; en met elkaar en het opfrissen van de regels. Onze leraren hebben aandacht voor het groepsproces en een prettige sfeer in de klas. Door hier bewust tijd en ruimte voor te maken; leggen we een mooie basis voor een fijn schooljaar. Een goed begin is goud waard!

Schooljudo

In de Gouden Weken maken onze kinderen kennis met schooljudo, een lesmethode waarin de leerkrachten aan de slag gaan met een ‘klas vol helden’. Ze leren aan de hand van de zeven judowaarden om samen te werken, te vertrouwen op elkaar en respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. Het zijn leerzame, sportieve en intensieve weken, waarin we werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

GroepsGeluk

Twee keer per jaar komt Anne-Mieke Reedijk in de klas om te werken aan GroepsGeluk in de groepen 4 t/m 8. Ze laat kinderen nadenken over hun plek in de klas en maakt op een speelse, laagdrempelige manier de groepsdynamiek zichtbaar. In groep 7/8 worden vragen en onderwerpen die spelen bij de kinderen via de spelvorm ‘Stap over de Streep’ besproken. De ezels die hierbij ingezet worden, bieden een spiegel zonder oordeel. Deze groepsactiviteit creëert saamhorigheid, maar ook respect voor en inzicht in de ander en jezelf.

Veilig schoolklimaat

PRIMA is erop gericht een sociaal en veilig schoolklimaat te scheppen en pestgedrag te signaleren en te stoppen. PRIMA pakt pesten aan op het niveau van de school, de groep en het individu. De groepen 1 t/m 8 werken met deze lessenserie.

STAR

STAR. Slechts vier letters, maar wel met een enorme reikwijdte. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. De clinics maken kinderen bewust van hun gedrag. Ze leren dat iedereen uniek is, maar gedrag een keuze is en dus beïnvloedbaar.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.