Kennismaken

Samenwerken en samen leren

1-621a3715e67b47f6b68866cf9ec11449

Naast kennisoverdracht leren we kinderen om zelf na te denken, te ontdekken, te onderzoeken en informatie te delen. We werken met actuele thema’s, waarbij de leerstof uit allerlei vakken op een aansprekende en praktische manier samenkomt. We maken daarbij gebruik van digitale middelen, maar houden ook genoeg aandacht voor pen en papier.

Samen ontdekkend leren

De zaakvakken zijn de lessen wereldoriëntatie waarin geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap en natuur en techniek samenkomen. We werken aan de hand van thema’s in een methode die jouw zoon of dochter uitdaagt om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Aan bod komen actuele thema’s als klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. Ook onze kernwaarden krijgen aandacht: iedereen is welkom, waarden en normen, wederzijds respect en levensbeschouwing en godsdienst. De leerkracht heeft de rol van expeditieleider en wakkert het enthousiasme aan.

Digitaal én papier

Bij verschillende vakken zetten we digitale middelen in. Het voordeel daarvan is dat het ons direct inzicht geeft in de resultaten en de ontwikkeling. Het evalueren en bijsturen van ons onderwijs wordt zo eenvoudiger. Wij zoeken steeds naar de balans: het gebruik van de laptops ondersteunt het onderwijs. De laptops zijn dus niet altijd open, we werken ook nog volop met pen en papier en zijn lekker actief.

Digitale vaardigheden

Kinderen maken tegenwoordig al jong kennis met digitale media. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Een goede mediaopvoeding is daarom essentieel. Om te zorgen dat onze kinderen goed om leren gaan met digitale vaardigheden werken we in de groepen 1 t/m 8 met het lesprogramma ‘Delta de Draak’. Alle gebieden komen aan bod, onder meer informatievaardigheden, ‘computational thinking’, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.