Kennismaken

Basis op orde

YHS_2090

Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelt je kind zich op veel vlakken. Om tot een goede ontwikkeling te komen; is het belangrijk dat eerst de basis goed zit. Van daaruit ontstaat ruimte om verder te leren. Op De Schalm werken we ernaartoe dat kinderen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Stevige basis als uitgangspunt

We werken vanuit de gedachte ‘de basis op orde en meer’. Dit betekent dat er de nodige aandacht is voor de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid. Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we goed aan bij het onderwijsniveau van de meeste leerlingen. Vanuit deze stevige basis werken we verder: we hebben een rijk aanbod op het gebied van cultuur, wereldoriëntatie en sport en beweging.

Onderwijsassistenten

Alle ochtenden heeft groep 1/2/3 een onderwijsassistent. Zo krijgt jouw kind de aandacht die het nodig heeft.

Stergroep

Vanaf groep 4 komen kinderen die wat meer nodig hebben dan de gewone instructie in de les, bij ons in de Stergroep. Iedere ochtend krijgen ze extra aandacht en instructie bij de vakken waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Via wekelijkse leerdoelen, die aan de muur hangen, zien de kinderen precies waar ze naartoe werken. Dit zorgt voor meer eigenaarschap. In het portfolio worden hun vorderingen bijgehouden.

De Stergroep is groepsdoorbrekend: kinderen van de groepen 4 t/m 8 zitten bij elkaar in de klas. 's Middags zitten alle kinderen in hun eigen groep, zodat de verbondenheid met leeftijdgenoten blijft.

Thuisnabij onderwijs

Met de Stergroep zorgen we ervoor dat bijna ieder kind op zijn of haar eigen onderwijsniveau bediend wordt. Hierdoor hebben we ook bijna geen doorverwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. We ondersteunen zo het principe van ‘thuisnabij onderwijs’, waarbij kinderen in de buurt van hun huis naar school blijven gaan.

Eigenaarschap

We dagen je kind uit om zijn eigen werk te evalueren en vervolgens de leerroute aan te passen als dat nodig is. Zo ontstaat er meer eigenaarschap, wat zorgt voor meer betrokkenheid bij het leerproces. Via het portfolio, dat bij de Stergroep al ingevoerd is, gaat je kind zijn persoonlijke ontwikkeling volgen. Het mooie is dat kinderen op deze manier niet worden vergeleken met elkaar. Dat geeft zelfvertrouwen en motivatie om te leren.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.