Kennismaken

Missie en visie

YHS_2387

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen. Het hogere doel is ons fundament, de reden waarom we bestaan. Het gewaagde doel is onze stip op de horizon. De kernwaarden vertellen waar we voor staan. Ten slotte vertellen onze kernkwaliteiten waar we in uitblinken. Deze begrippen vormen samen het kompas waarop obs De Schalm vaart.

HOGER DOEL: waarom bestaan we?

We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij hun mogelijkheden. We houden rekening met onderlinge verschillen en passen ons onderwijs waar nodig daarop aan. Als een kind zich veilig voelt, komt het tot leren. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde, waar we hard aan werken. Het is onze taak om kinderen een zo kansrijk mogelijke positie in de maatschappij te geven. Om dat te bereiken vragen we ons constant af wat kinderen nodig hebben. Om nu, maar ook morgen optimaal voorbereid te zijn op de wereld en de maatschappij.

GEWAAGD DOEL: waar gaan we heen?

Wij geven goed onderwijs, we hebben ‘de basis op orde’. Richting 2026 streven we naar ‘de basis is meer’. Dankzij het onderwijs van obs De Schalm zijn kinderen goed voorbereid op de toekomst. Samen willen we ieder kind laten opbloeien, zowel in kennis als in vaardigheden. Dat geldt in het bijzonder voor de sociale vaardigheden. We willen dat kinderen, ouders en het team zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid (leren) nemen voor zichzelf, elkaar; en de omgeving. We waarderen iedere persoon zoals die is, inclusief alle ontwikkelmogelijkheden.

Vertrouwen
We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – onze werkwijze en ons team – en vertrouwen in de kinderen. We bieden goed onderwijs voor aan onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijsprogramma.

Openheid
We werken vanuit openheid: een open en positieve houding is onze basis richting leerlingen, ouders, collega’s en externe partners. Wij gaan uit van waarderend kijken en sluiten aan bij het positieve. Een open, positieve houding draagt bij aan een goede communicatie en fijne samenwerking laat waardering zien.

Samen
Daarnaast werken we vanuit gezamenlijkheid. Met elkaar (kinderen, onderwijsteam, ouders, MR, Vrienden van De Schalm) creëren we de best mogelijke onderwijsomgeving, waarin ieders talent tot ontwikkeling komt.

Ontwikkeling
Op obs De Schalm creëren we een veilige, vertrouwde omgeving, waarin kinderen zichzelf zijn en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Op een professionele en resultaatgerichte manier geven we inhoud en uitvoering aan de begeleiding van de kinderen.

KERNKWALITEITEN: waar zijn we echt goed in?

Alle teamleden zijn bijzonder betrokken bij de kinderen van de hele school. Omdat we een klein team zijn, kennen leerlingen en leerkrachten elkaar goed. Kinderen weten dat ze ook bij de leerkrachten terechtkunnen voor andere zaken dan school. Daarnaast betrekken we kinderen bij de school. Dat doen we door ze bijvoorbeeld mee te laten denken over de aanschaf van buitenspeelmaterialen of boeken. Kinderen krijgen ook de mogelijkheid zelf activiteiten te ontplooien. Een goed voorbeeld hiervan is een kerstmarkt die door leerlingen georganiseerd werd. Obs De Schalm past het onderwijs op de mogelijkheden van de kinderen aan. We halen de buitenwereld naar binnen; we nodigen sprekers uit en bieden een gevarieerd cultuurmenu.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.