Kennismaken

Medezeggenschapsraad

YHS_2420

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding

  • Liezethe Heijboer
  • Demi Elenbaas

Oudergeleding

  • Colinda van Hemert
  • Diewertje van Putte

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak om de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Voorbeelden zijn:

  • het vakantierooster;
  • het personeelsbeleid;
  • de communicatiestructuur;
  • het schoolplan;
  • onderwijskundige doelstellingen.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Je kunt contact opnemen met de MR via Colinda van Hemert.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Schalm is een mooie mix van jong tot oud. Iedereen zet zich elk schooljaar vol enthousiasme in voor goed onderwijs voor alle kinderen.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze mooie school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Onder het onderwijs op obs De Schalm ligt een zorgvuldig geformuleerd schoolconcept. Wij vertalen de wat abstracte begrippen als missie en visie graag naar meer betekenisvolle termen.