TSO

Tussenschoolse opvang (TSO)
Als u gebruik wilt maken van tussenschoolse opvang dan dient u daarvoor contact op te nemen met onze overblijfmoeder Corrie Wielaard.
tel nr: 06 81681247
email: kwielaard@zeelandnet.nl

Ook dit jaar werken we met 2 of meer overblijfkrachten per dag (indien er meer dan 10 overblijfkinderen zijn).
Voor het overblijven moet u een strippenkaart kopen bij Corrie Wielaard of haar vervangster. Deze kunt u voor € 10 (5 strippen) € 20 (10 strippen), € 40,00 (20 strippen) of € 80,00 (40 strippen) aanschaffen. Geld meegeven in een gesloten envelop en de envelop voorzien van de naam van het kind.
De TSO medewerkers zorgen er voor dat uw kind in alle rust zijn/haar boterhammen op kan eten. De TSO medewerkers zorgen ook dagelijks voor vers fruit.
Met Corrie Wielaard zijn regels afgesproken waar de kinderen zich aan moeten houden. Mocht een kind zich niet kunnen of willen gedragen dan moeten de ouders zelf een oplossing zoeken

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT