OcTHO

obs De Schalm is een van de 8 scholen van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen.
OcTHO biedt in alle kernen van Tholen openbaar onderwijs aan.
De heer Jan Berends, bestuurder van OcTHO, geeft leiding aan het stafbureau.
Op het stafbureau werken verder:
Yvonne van den Berge-van der Spek, beleidsmedewerker personeel
Anja Krijnen, medewerker financien

Het stafbureau OcTHO is gevestigd in Tholen:
Postbus 23, 4690 AB Tholen
Bezoekadres: Markt 30, 4691 BX Tholen
Tel: 0166-667028 / 667106
secretariaat: secretariaat@octho.nl

Leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw C.Bijnagte-Mulders
Mevrouw M. van den Reydt-van der Vos
De heer drs. M.A.J.M. Nelen
De heer H. Noteboom
De heer Drs.P.S.M. van den Boom
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl