OR

Een OR bestaat geheel uit ouders en helpt bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten en festiviteiten.
De ouderraad bestaat uit:
Patricia van de beemd( voorzitter), Christa Gaakeer, Renée van Efferen, Mirjana Schaap en Astrid den Haan. Ter ondersteuning vanuit het team: Nadia Laane.

Regelmatig doen de OR en/of leerkrachten een beroep op bereidwillige ouders, want vele handen maken licht werk.
Bij iedere activiteit is één van de leerkrachten - als eindverantwoordelijke - betrokken. Deze leerkracht zorgt voor een juiste coördinatie tussen de wensen van het team en de OR.
De school maken we SAMEN! Mogen we op uw hulp en steun rekenen?

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl