Schoolinformatie 

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. Het schoolplan wordt in vier jaar uitgewerkt in een jaarplan, gevolgd door een jaarverslag.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids of jaarkalender. Klik hier om de schoolgids van schooljaar 2022-2023  te downloaden. Klik hier om de jaarkalender van schooljaar 2022-2023 te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het kader van de Wet op passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstelt. In een SOP wordt vastgelegd welke mogelijkheden een school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Mocht u willen weten wat obs de Schalm te bieden heeft, dan kunt u dat hier lezen.

Privacyverklaring

Hier vindt u een document met ons AVG-beleid. Klik hier om het document te openen.

Anti-pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Protocol Sociale Media 

Omdat we steeds meer te maken krijgen met sociale media en hoe we hier als school mee moeten omgaan, is er een protocol opgesteld. U kunt hier het protocol lezen.

Vertrouwenspersoon intern

Liezethe Heyboer is de interne vertrouwenspersoon van obs de Schalm, zij is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag. Zij is te bereiken via l.heijboer@octho.nl

Verlof
 Aanvraagformulier vakantie en verlof RBL juni 2022.pdf
 U kunt het formulier downloaden en daarna inleveren op school. Na goedkeuring krijgt u een kopie retour. 

Beleidsplan weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
U kunt beleidsplan weerbaarheid,relaties en seksualiteit.pdf hier lezen

Protocol covid- definitief 2022.docx


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT