Schoolinformatie 

Foto's 

Voorheen stonden er foto's op onze website. Deze mogen we helaas niet meer openbaar tonen in verband met de AVG privacywet. Ouders kunnen de foto's zien via de besloten Facebookgroep van Obs de Schalm. 

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. Als school werken wij ook met een jaarplan. Hierin staat waar wij ons dit schooljaar op zullen richten. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids of jaarkalender. Klik hier om de uitgebreide schoolgids te downloaden. Klik hier om de jaarkalender te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Anti-pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl